Over BQueen

De link tussen vrouwen en bedrijven

BQueen is een organisatie die zowel voor vrouwen als bedrijven werkt. Doelstelling is om (herintredende) vrouwen en vrouwen die vastlopen in de combinatie van werk en privéleven, voor te bereiden op een nieuwe start in het bedrijfsleven. De finale stap is het in contact brengen van beide partijen en het tot stand brengen van een perfecte match, als het gaat om het vervullen van spilfuncties binnen het bedrijfsleven.

Uitdaging

Al aan het begin van haar carrière bemerkte oprichter Corien Batalona dat sommige vacatures lastiger zijn te vervullen dan andere. Functies die om specifieke bedrijfskennis en een behoorlijk werk- en denkniveau vragen. Met veel interactie met partijen, binnen en buiten de organisatie. Ook het “vervuld houden” blijkt een uitdaging. Lastig voor de werkgever, die behoefte heeft aan continuïteit en stabiliteit maar noodgedwongen veel tijd en energie moet steken in het steeds weer opleiden van nieuwe medewerkers. Volgens Corien is er sprake van een “mismatch”. De jonge, goed opgeleide en ambitieuze kandidaten die doorgaans worden geworven voor dit soort functies, raken snel uitgekeken omdat zij eigenlijk een management- of buitendienstfunctie ambiëren. 

Aan de andere kant kwam Corien in contact met goed opgeleide vrouwen die thuiszitten vanwege de zorg voor hun kinderen. Vrouwen die graag weer zakelijk aan de slag willen maar niet weten hoe zij dit moeten aanpakken omdat zij de aansluiting missen. Een doelgroep die geen directiefunctie ambieert, máár wel een afwisselende baan; met voldoende uitdagingen en waarbij een beroep wordt gedaan op hun kennis en ervaring. 

De behoefte in het bedrijfsleven aan stabiele en goed opgeleide krachten en de behoefte bij goed opgeleide vrouwen aan een uitdagende (deeltijd)baan was voor Corien Batalona de aanleiding om haar bedrijf BQueen te starten en beide partijen bij elkaar te brengen.
 

 

Ik ben herintreder / Ik zoek een uitdagende baan

Lees meer>>


Ik ben werkgever / Ik zoek een spil binnen mijn organisatie

Lees meer>>

© 2010 BQueen | Disclaimer | contact | info@bqueen.nl